liên hệ

Khách Sạn Thiên Phú: 78 Phan Huy Ích – Phường 15 – Quận Tân Bình – HCM.

Số điện thoại đặt phòng:        02862937677

Số Hotline:                              0931803367

Email liên hệ:                          thienphuhotel78@gmail.com               

Skype:                                     thienphuhotel78